Galerija

Bisernica / Prim


Otvori video zapis

Brač / Basprim


Otvori video zapis

Bugarija / Kontra


Otvori video zapis

Bas


Poslušajte moje tambure


Pogledaj još videa

Proizvodnja tamburaških instrumenata visokih tonskih karakteristika

Stečeno znanje na fakultetu iz područja akustike, dinamike i drvne tehnologije nastojim implementirati u tradicionalni zvuk tambure primjenom tradicionalnih i suvremenih tehnika izrade.

Kontaktiraj me